Återbetalningspolicy


Introduktion
Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor över Internet. Konsumentköp över internet regleras i huvudsak av avtalslagen, konsumentköplagen, marknadsföringslagen, ångerrättslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenten omistliga rättigheter. Lagarna finns på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan anger parternas viktigaste rättigheter och skyldigheter för handel. Försäljningsvillkoren har utarbetats i enlighet med rekommendationer från Konsumentombudsmannen.

 

Ångerrätt på hyllan
I Norge har vi 14 dagars lagstadgad ångerrätt på alla produkter som säljs exklusivt genom användning av en webbutik. Vi på COCO-MAT gör ingen skillnad på köp gjorda i butik, webbutik eller en kombination av dessa och vi ger köparen 30 dagars ångerrätt på alla hyllvaror, oavsett om du har besökt oss på Grini Bruk eller inte.

Om varan används måste den vara 100% intakt för att köparen ska få tillbaka alla pengar. Eventuell nedskrivning debiteras köparen. Köparen ansvarar för att varan returneras till våra lokaler på Grini Bruk. Kvitto du har skickats via e-post ska bifogas/uppvisas. Beloppet återbetalas till det konto eller kort som användes vid köp så snart vi har kontrollerat varan.

Ångerrätten gäller inte hygienartiklar* eller utställningsartiklar.

* Hygienprodukter är produkter som inte lämpar sig för retur av hygieniska skäl.Exempel på hygienartiklar är föremål som ligger nära kroppen (t.ex. täcken, kuddar, skyddslakan, sängkläder, handdukar och madrasser). Om förpackningen är trasig och produkten har använts gäller inte ångerrätten.

 

Ångerrätt vid tillverkningsköp
Det finns ingen lagstadgad ångerrätt för varor som är tillverkade specifikt för dig, men du har rätt att ångra varor fram till leverans så länge du täcker COCO-MATs förluster. Våra sängar är sammansatta helt efter dina behov och ditt sömnmönster. Många av våra möbler kommer också att tillverkas enligt dina specifikationer och kan räknas som ett tillverkningsköp.

COCO-MAT:s specifika förluster kommer att variera från fall till fall, och en mätning skulle vara diskretionär och tidskrävande. COCO-MAT erbjuder dig därför en fast avbokningsavgift. Normal ersättning ska helt eller delvis täcka förlusten genom att sälja en specialanpassad produkt till en ny kund utan att COCO-MAT ger en långsiktig likviditetsbörda plus extra hanteringskostnader.

Avbeställningsavgiften är 35 % av köpeskillingen på sängar och 25 % på möbler och madrasser. Om inte annat särskilt avtalats.