Betina sover på Coco-Mat seng av naturmaterialer

Del 1 - En hjärtsuck från en madrassförsäljare

Finns det överhuvudtaget ett samband mellan sängens kvalitet och sömnkvaliteten? Vad vet vi verkligen om de faktorer som avgör hur bra vi sover? Vad ska jag titta efter när jag väljer säng, och hur tar jag reda på om sängen passar mig?

Jag mår så himla bra igen. På jakt efter ett bra köp trålar jag på nätet efter information om produkten jag är på väg att skaffa. Jag läser produktrecensioner, tester och referenser. Försöker vara källkritisk, men kämpar för att bedöma trovärdigheten hos påståenden och produktlöften. 

Googlar du på "bästa säng" eller "bästa madrass" idag kommer ett eller flera tillverkade konsumenttester att hamna högt i din sökning. I sökningen hittar du även ett antal leverantörer som säger sig ha både lösningen på ditt sömnproblem och nästan lovar en ökad livskvalitet. 

Madrass selger og best i test juks

Sanningen är att väldigt få av de produktlöften som ges är baserade på dokumenterad forskning överhuvudtaget. De bygger på gamla myter om kvalitet och isolerade uttalanden från "sömnexperter". Detta får stå oemotsagt, och måste tyvärr dominera våra köpbeslut.

 

Varför skriva den här artikeln?

När vi tog franchisen på Coco-Mat för Norge motiverades det till stor del av företagets positiva ideologi, sociala engagemang och deras utövade öppenhet. Det är kärnvärden vi försöker leva upp till i vårt dagliga arbete. Jag strävar efter att skriva detta inlägg utan filter och säljmotiv, men är såklart färgad av de värderingar Coco-Mat representerar. 

När du startar upp för dig själv är det bra att ha goda vänner som stöttar dig runt investeringen. Naturligtvis sålde vi våra första sängar till dem som kände oss väl sedan tidigare. När du säljer till vänner klipper du säljfraserna och diskuterar öppet vad de ska betona och vad som inte är viktigt.

Venner som prøver i vårt showroom

Vi har utmanat oss själva att ge råd till alla våra kunder på samma sätt. Det innebär att vi skalar bort teamen med marknadsföring och öppet diskuterar för- och nackdelar med produkten.  

Låt det vara sagt på en gång: Vi åberopar inte slutgiltigt beslut utan vill bidra till en förenklad och förbättrad inköpsprocess. Låt oss skingra de gamla myterna som i dag vilseleder sängköpare, och titta hellre på vad forskning om sängar och sömn säger oss.

 

Bra säng = god sömn?

Forskare hittar hela tiden nya kopplingar mellan sömn och fetma, diabetes, hjärtsjukdomar, Alzheimers och cancer. Vi kan med säkerhet säga att god sömn är viktigt, men kan vi med säkerhet säga att det finns något samband mellan kvaliteten på vår säng och kvaliteten på vår sömn? 

Ja, avslutar en stor kinesisk studie från 2012. Materialen och sängens struktur har stor inverkan på den komfort sängen ger, och därför hur djup och sammanhängande sömnen är. 

Det intressanta är att studien drar slutsatsen att det i huvudsak bara finns två egenskaper hos madrassen som förstör sömnkvaliteten. Det är låg stabilitet och hög viskositet.

  1. Låg stabilitet kommer att resultera i fler rörelser som i sin tur avbryter din sömnrytm.
  2. Hög viskoelasticitet/hysteres leder till orörlighet. Minskade naturliga rörelser sätter oavsiktligt en bestående press på nerver och blodomlopp.

Att välja rätt säng handlar därför främst om att välja rätt kombination mellan elasticitet och isometriskt stöd (isometriskt stöd = horisontellt och vertikalt stabiliserande).

Stabilitet igjennom mange lag

Men hur är det med tryckavlastning och rak ryggrad?

Även om det finns många teorier om vilken madrass som är bäst för ryggen, finns det faktiskt väldigt lite vetenskapliga bevis på området. En av de vanligaste teorierna är att ryggraden har ett naturligt förlängt lager som madrassen ska stödja. Detta argument stöter man ofta på i säljdialogen, ofta med stöd av illustrationer som visar hur ryggen lider på grund av den minsta vinkeln i ryggraden. 

Rett ryggsøyle en god indikator?

I verkligheten finns det lika lite vetenskaplig grund i detta påstående som i många av de andra påståenden du möter. Det man vet är att sängen inte får leda till extrema ställningar eller tryck på axlar, ryggrad och bäcken och att den framför allt inte får låsa in rörelsefriheten. Det händer om du sjunker djupt ner i en vattensäng eller en madrass med skum som bildas runt dig. 

Enligt Dr Robert Oexman – Direktör för Sleep to Live Institute – en madrass som supportrarna känner sig vakna behöver inte nödvändigtvis vara när vi sover. Anledningen till detta är bland annat att man under REM-sömnen tappar spänningen i skelettmuskulaturen och stödet för ryggraden försvinner. 

 

Ytterligare en studie om sambandet mellan sovställning och ryggsmärtor publicerades 2016. Motivationen till utredningen var just att man känner till det rådande påståendet om ett sådant samband.

Optimal ryggradsåterhämtning anses ske när den liggande ryggraden är i sin naturliga fysiologiska form, med en något tillplattad ländryggslordos. Det har kliniskt postulerats att vissa sovställningar kan vara provocerande för smärtkänslig ryggradsvävnad.

Det verkar biologiskt rimligt att vissa exponerade positioner, med komponenter av ihållande ryggradsrotation och -extension, kan orsaka ihållande kompression och vridspänning på smärtkänsliga strukturer i ryggraden som ZPJ (facett) och bakre annulus.

Det finns för närvarande inga bevis på hög nivå som stödjer dessa kliniska observationer."

Efter avslutat experiment kunde man här inte dra slutsatsen att det finns ett samband mellan rak ryggrad och mindre smärta i ryggen. Däremot tror de att de har kommit fram till en metod och design som kan vara användbar för framtida studier.

 

Vi skulle därför hävda att att ha en rak ryggrad som hittas vid ett madrasstest i bästa fall är en indikator på om madrassen formar sig efter kroppen, men en rak rygg är inte i sig avgörande för om madrassen passar dig eller inte.

 

Naturens lagar gäller även för oss madrassförsäljare

Newtons tredje lag säger att när en kraft verkar på en kropp, verkar den som en lika och motsatt kraft från kroppen. Detta låter elementärt för de flesta av oss, men detta är fortfarande en viktig förutsättning att tänka på när man diskuterar hur sängen fungerar mot vår kropp. 

Vekt og valg av madrass

I nästan enhällighet råder branschen oss att välja en fastare säng ju mer du väger. Vilken vetenskaplig grund bygger detta på? Är det rimligt att anta att en man också är större om man väger mer? Vår masstäthet är ungefär densamma oavsett om vi väger 50 eller 100 kilo, och vikten som jobbar nere i madrassen kommer naturligtvis att fördelas över en större yta ju mer vi väger. 

Madrassen verkar mot kroppen med en lika stor och motsatt kraft och större personer fördelar vikten över större delar av madrassen. Krav på densitet, mottryck eller fasthet i madrassen förändras därför inte med kroppsvikten i sig.

När bädden är uppbyggd av spiralfjädrar med långa upphängningsvägar kommer tunga kroppar att göra att bädden blir instabil i sidled. Kan minska detta problem rekommenderar därför dessa fastare sängar till tunga personer. De ber i princip att vi anpassar oss efter begränsningarna i deras design istället för att designa en säng som passar dig.

 

Så vad är viktigt när man väljer säng?

Forskning säger därför att det viktigaste är att sängen är stabil och dämpar dina rörelser. Det ska ge bra tryckavlastning, men inte leda till orörlighet. Vi på Coco-Mat tror att din kroppstyp och form är mycket viktigare än vikt när vi komponerar en säng anpassad för dig. Baserat på din primära sovställning kommer kravet på isometriskt stöd och elasticitet att variera med höftbredd, ryggsvängning och axelbredd. 

Madrass for sidesovere

Två av tre föredrar att sova på sidan, och ska då ha en madrass som är mer elastisk "mjukare" än en som sover på rygg. Sover du på mage kan det finnas andra hänsyn att ta, men vi börjar då med att se om vi kan göra något med sängen för att få dig över på sidan eller ryggen. Utöver detta beror valet av elasticitet och stöd mycket på personliga preferenser. Läs gärna mer om detta i den här artikeln.

När du väljer säng handlar det främst om din sovställning och dina personliga preferenser. Säkert är att det kan ta flera veckor för dig att vänja dig vid en ny säng. Vi har tagit konsekvenserna av detta och säkerställer nu med vår 101 nätters nöjd-garanti att du får prova den nya sängen i lugn och ro hemma.

Så välj den säng eller madrass som du tycker är rätt för dig och ta gärna våra råd innan du bestämmer dig. Skulle du under de tre första månaderna få reda på att du antingen måste byta till en fastare eller mjukare madrass så byter vi ut madrassen utan värdeförlust för dig.

 

Källor:

Forskning om sambandet mellan de strukturella egenskaperna hos sänglag i resårmadrass och sömnkvalitet*

* Studien utfördes på unga friska människor och togs under en period av 18 dagar. Därför har man inte tagit hänsyn till speciella åkommor, och långtidseffekter visas inte.  
 

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.