Bilde av meg og hunden min utenfor vår steinbu fra 1500 tallet

Sov godt, våkne med ren samvittighet

"Vi er de første til å erkjenne at det motstridende å kalle noe 'miljøvennlige senger' da all produksjon krever energi og skaper avfall.

Dessuten er madrass bransjen en versting når det kommer til retur og avfallshåndtering. Det beste for milljøet er rett å slett om vi kan sove på den sengen vi har i dag ut hele livet."

Skal du først bytte seng eller madrass så skal du i allefall være trygg på at vi mener alvor når snakker om bærekraft".

Våre sertifikater
 • Designe produkter som lever lenger

  Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til bruk og kast. Vi har tilegnet oss et lite bærekraftig forbruksmønster, og er vant til å bytte ut møbler etter trender. Coco-Mat sin produkter er bygget av kvalitetsmaterialer, og sengene har markedets beste levetidsgaranti. Vi hiver oss ikke med på korte trender, men lager tidløse produkter som forblir uendret over mange år. Vi opererer ikke med lokketilbud ment for å få folk til å kjøpe ting de faktisk ikke trenger.

  Les mer

 • Produsere av det naturen gir oss

  Våre produkter tilvirkes for hånd av materialer som naturen skjenker oss. Vi legger vår stolthet i å benytte naturlig fornybare råvarer som som vi høster lokalt i Hellas så langt det lar seg gjøre. I et bærekraft perspektiv er forståelse for hele kretsløpet viktig. Selv om produktene lever svært lenge, så skal de en gang vende tilbake til naturen. Naturlige materialer som ikke er ødelagt av kjemikalier vil enkelt kunne gjenbrukes eller taes tilbake av naturen.

  Les mer

 • Tilvirke produkter med lavest mulig fotavtrykk

  Som produsent tar vi vårt ansvar for å for å begrense vårt fotavtrykk. Vår fabrikk er langt på vei karbonnøytral, og resirkulerer i dag hele 96%. Uten røyk eller støy, arbeider erfarne håndverkere tålmodig etter tradisjonsrike metoder som verken krever store maskiner eller høyt energiforbruk. Vi unngår å pakke i plast så langt det lar seg gjøre, og frakter alle madrasser i emballasje som kan returneres og brukes flere ganger.

  Les mer

 • Sørge for gjenbruk og redusert avfall

  Coco-Mat ønsker bidra til at folk flest sover bedre og at vi kaster mindre. Vi har nå startet et prosjekt for å øke søvnkvaliteten, og forhåpentligvis også livskvaliteten, for mennesker som ellers har utfordringer i sin hverdag. Vi er helt avhengige av ditt bidrag i dette arbeidet. Dersom du vil, sørger vi for at din gamle seng får forlenget liv hos noen som trenger den. Igjennom vårt samarbeid med Kirkens Bymisjon kan vi både hjelpe andre og redusere avfall.

  Les mer

 • Legge til rette for et inkluderende arbeidsliv

  Vår fabrikk ligger i Xanthi, Nord i Hellas. Her praktiserer vi et inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplassen og samfunnet. Vi fremmer like muligheter for våre ansatte, og inkluderer mennesker på tvers av etnisk opprinnelse, religiøsoverbevisning, og kulturell bakgrunn. I Norge tenker vi kanskje ikke så mye over dette, som privilegerte innbyggere og arbeidstakere, men i tekstil produserende land er dette en utfordring.

  Les mer

 • Nestekjærlighet i alt vi gjør

  Ta sosialt ansvar lokalt og globalt

  Pillow Positive er et prosjekt vi startet for 10 år siden. Siden den gang har Coco-Mat samarbeidet med en rekke sykehus for å hjelpe brystkreftrammede kvinner. De fleste samarbeidene våre er i Hellas, men også i Tyskland, Holland og Frankrike har vi donert våre hjerteputer. Totalt har vi donert mer enn 10 000 hjerteformede puter til sykehusene.

  Les mer

1 av 6

We listen to Mother Nature.